به تارنمای شخصی مهندس "هادی مرادی" خوش آمدید

برای بستن ESC را بزنید

اجزای تشکیل دهنده هوای تمیز بدون حضور آلودگی

hadimoradi 0 1659

نیتروژن ۷۸٫۰۸۴ اکسیژن ۲۰٫۹۴۸ آرگون ۲۰٫۹۴۸ دی‌اکسید کربن ۰٫۰۳۳ نئون ۰٫۰۰۰۱۸۲ هلیوم ۰٫۰۰۰۵۲ متان ۰٫۰۰۰۲  و اجزای فرئی دیگر ۰/۰۰۰۰ آب در این اجزا آورده نشده است چرا که بخارات…

ادامه مطلب