برچسب: مواد بازیافتی

  • فواید بازیافت

    فواید بازیافت

    بازیافت به معنی استفاده از مواد مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد همان کالا یا کالای قابل استفاده دیگر است، مثل ساخت کاغذ تازه از کاغذهای باطله و غیر قابل استفاده. نظر شما چیست؟