برچسب: خشکسالی

  • توسعه پتروشیمی خراسان به قیمت از بین رفتن منابع آبی منطقه

    توسعه پتروشیمی خراسان به قیمت از بین رفتن منابع آبی منطقه

    به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری بجنا؛ برای استقرار هر صنعتی می بایست آن صنعت با موجودی منابع طبیعی منطقه سازگار باشد تا موجب پایداری اقتصادی،اجتماعی و زیستی گردد، سپس در چنین شرایط پایداری با در نظر گرفتن برنامه های اکولوژی صنعتی می توان به ثبات صنعت در یک […]