برچسب: آلودگی هوای خراسان شمالی

  • هجوم ریزگردها و آلاینده ها ، هوای بجنورد را به مرز هشدار رساند

    هجوم ریزگردها و آلاینده ها ، هوای بجنورد را به مرز هشدار رساند

    متاسفانه مرکز استان خراسان شمالی رورزهای ناسالمی را پشت سر می گذارد ، با توجه به اینکه این شرایط هرازچندگاهی دامنگیر مرکز استان می شود،برای مقابله با آن بایستی عوامل دخیل در آلودگی هوای بجنورد را شناسایی و میزان آلایندگی و منشاء آنرا مشخص کردتا بتوان برای مقابله با آن برنامه ریزی نمود. این وضعیت […]