آلودگی محیط زیست چیست؟

آلودگی محیط زیست چیست؟

آلودگی محیط زیست چیست؟

تغییرات در اجرا و ویژگی های تشکیل دهنده هر محیط  طوریکه این تغییرات به صورت مستقیم و غیر مستقیم حیات موجودات  زنده را به خطر بیاندازد.

این یک تعریف کلی از آلودگی است تعاریف جامع تر رو می توانید از قسمت نظرات ارسال کنید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.