اجزای تشکیل دهنده هوای تمیز بدون حضور آلودگی

اجزای تشکیل دهنده هوای تمیز بدون حضور آلودگی

http://hadimoradi.ir/wp-content/uploads/2019/08/%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7.jpg

نیتروژن ۷۸٫۰۸۴
اکسیژن ۲۰٫۹۴۸
آرگون ۲۰٫۹۴۸
دی‌اکسید کربن ۰٫۰۳۳
نئون ۰٫۰۰۰۱۸۲
هلیوم ۰٫۰۰۰۵۲
متان ۰٫۰۰۰۲
 و اجزای فرئی دیگر 0/0000

آب در این اجزا آورده نشده است چرا که بخارات آب در محیط های مختلف متفاوت است.

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.