تقدیر نامه فرماندار محترم شهرستان (گروه طنین پاکبانان شیروانی)

تقدیر نامه فرماندار محترم شهرستان (گروه طنین پاکبانان شیروانی)

http://hadimoradi.ir/wp-content/uploads/2019/11/image_2019_11_8-13_10_10_931_TbI.jpg


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.