برچسب: کشاورزی خراسان شمالی

  • ۹۰ درصد منابع آبی استان در بخش کشاورزی مصرف می شود

    ۹۰ درصد منابع آبی استان در بخش کشاورزی مصرف می شود

    در گفتگو با کارشناس محیط زیست کارشناس علوم مهندسی محیط زیست گفت: مصرف 90 درصدی بخش کشاورزی از منابع آبی استان خراسان شمالی اهمیت توجه به صرفه جویی در بخش کشاورزی را گوشزد می کند. به گزارش عصر اترک به نقل از بجنا،هادی مرادی برزل آباد، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم مهندسی محیط زیست گفت : […]